Podmínky pro vstup na představení - COVID-19

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat o provedení samotestu či čestným prohlášením)
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVIDEM-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti COVID-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazenou roušku nebo respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.